T E P L O V O D N Í   T O P E N Í


 

U teplovodních otopných systémů se osvědčuje přesnost a vysoká dynamika regulace ETATHERM, která zde velmi často příjemně kompenzuje některé - jinak mnohem obtížněji řešitelné - nedostatky vlastní otopné soustavy (předimenzované radiátory, určité hydraulické nevyvážení soustavy, ohřívání některých částí budovy sluncem).

Řešení otopné soustavy při aplikaci regulace nesoučasného vytápění je obdobné jako u jiných soustav s množstevní regulací - například termostatickými ventily. Na ventilech ovládaných radiátorů jsou osazeny elektronické hlavice se servopohonem, které regulují průtok otopného média. Kotel, či výměník je k systému připojen pomocí relé - zařízení se vůči němu chová jako klasický pokojový termostat. Lze však nakonfigurovat řadu dalších funkcí optimalizujících vztah zdroje tepla a regulované otopné soustavy (otevření všech ventilů při přetopení kotle, vypnutí kotle při dosažení nastavené vnější teploty a podobně). Možná je též kombinace systému Etatherm s ekvitermním regulátorem (např Komextherm). Systém je též vybaven ochranou proti zamrznutí otopného média.

Systém je vhodný i pro regulaci podlahového vytápění, kde lze využít možnosti oddělení teplotního čidla od ovládacích hlavic. Hlavice se servopohony tak mohou být instalovány přímo na centrálním rozvaděči a do jednotlivých místností bývají umístěna pouze čidla.

 

Příklad aplikace regulační soupravy na teplovodní topení rodinného domu

 Příklad aplikace na teplovodní otopný systém

 

Řešení regulace diferenčního tlaku v soustavě

Při osazování elektronické regulace je třeba, stejně jako například při aplikaci klasických termostatických hlavic, kontrolovat maximální diferenční tlak v soustavě. Při dosažení žádané teploty totiž ventily částečně nebo zcela uzavírají průtok média. Diferenční tlak nesmí dosáhnout hodnot, které způsobují hluk ventilů (podle konstrukce otopných soustav se tyto hodnoty pohybují od 1 kPa do 20 kPa). K nastavení a stabilizaci diferenčního tlaku lze využít různých způsobů. Mezi nejpoužívanější patří:

Neregulovaný registr

Jde o nejpoužívanější a obvykle plně postačující způsob v rodinných domcích a bytových jednotkách. Hydraulický odpor soustavy je snížen alespoň jedním trvale otevřeným, z hlediska regulace teploty “nedůležitým” topidlem, přes které proudí topné médium vždy, když topí alespoň jedno topidlo regulované. Zpravidla se jedná o radiátor na WC, chodbě, výměník teplé užitkové vody a podobně.

Samoregulační oběhové čerpadlo

Na trhu je k dispozici řada elektronicky samočinně regulovatelných oběhových čerpadel (Wilo, Grundfos UPE-25-25, …), která udržují v otopné soustavě konstantní tlak nezávisle na jejím proměnném hydraulickém odporu. Se snižujícím se výkonem čerpadla klesá také elektrický příkon.

Přepouštěcí (obtokový) ventil

V případě, že není žádoucí výše uvedené řešení (např. proto, že je instalováno neregulované čerpadlo - třeba i jako pevná součást kotle), je možné shuntové zapojení s regulátorem diferenčního tlaku (neboli přepouštěcím či obtokovým ventilem).

 

Ochrana ventilů a kombinace s termostatickými hlavicemi

Proti zatuhnutí kuželky ventilové armatury vlivem nečistot fyzikální i chemické povahy je souprava ETATHERM vybavena automatickým denním proběhem ventilů. Režim automatického proběhu ventilů je aktivní i při letním režimu.

Principiálně je možná i kombinace elektronických hlavic s termostatickými. Teplotní režim v místnosti s termostatickými hlavicemi však nelze programovat a existuje reálné nebezpečí výše uvedeného zatuhnutí ventilů.

 

Stanislav Caha - autorizovaná firma pro projekci a montáž systémů Etatherm

Bítovčice 134; 588 22 Luka nad Jihlavou; tel: 724 031 677, 608 283 292