MONTÁŽNÍ FIRMA STANISLAV CAHA

P Ř E D S T A V U J E :

E L E K T R O N I C K Ý   S Y S T É M
Ú S P O R N É H O   V Y T Á P Ě N Í

 
  

PRINCIP ČINNOSTI

individuální řízení teplot v jednotlivých místnostech
Měření a evidence teplotní historie
možnost rozúčtování topných nákladů na základě skutečných teplot

  

PŘEDPOKLÁDANÝ PŘÍNOS

reálný předpoklad úspor výdajů na energie se podle způsobu použití pohybuje kolem 20 - 30 %,
prokázány jsou však i případy snížení nákladů na polovinu

- návratnost investice zpravidla představuje dvě až čtyři topné sezóny - 

  

VHODNÉ POUŽITÍ

- všechny druhy teplovodních i přímotopných a akumulačních otopných systémů
- byty, rodinné domy, úřady, školy, zdravotnická zařízení, rekreační objekty...

  

TYP ZAŘÍZENÍ

programem řízený regulátor Etatherm ETH 1; výrobce Etatherm, spol. s r. o. Litovel

 

PŘEDNOSTI NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ

- jednoduché ovládání, technické řešení i instalace
- léty prověřená vysoká spolehlivost, odolnost proti poruchám a vnějšímu rušení
- velmi výhodná cena v porovnání s jinými obdobnými systémy

  

DODAVATEL

Stanislav Caha - první firma na Vysočině, autorizovaná pro montáž systémů Etatherm

 

  

Podrobný výklad o systému Etatherm ETH 1

 

Stanislav Caha; Bítovčice 134; 588 22 Luka nad Jihlavou; tel.: 608 283292; caha@ji.cz

 


jste již počítadlo CNW COUNTER. návštěvníkem tohoto webu

optimalizováno pro MSIE, Firefox, 256 barev a 800 x 600 bodů,
aktualizováno v září 2012