stanislav.caha@seznam.cz

ORIENTAČNÍ CENOVÉ KALKULACE


Konkrétní nabídková cena pro montáž musí být vždy vypočtena z konkrétní situace a požadavků zákazníka. Úvodní prohlídka objektu, konzultace a návrh nejvhodnějšího řešení i vypracování cenové nabídky jsou samozřejmě bezplatné.

Orientační odhad ceny instalace

Typická instalace: větší rodinný dům s plynovým teplovodním topením a deseti řízenými radiátorovými tělesy. Hrubá kalkulace vychází z instalace regulačního systému na již osazené ventily, kabel mezi jednotlivými prvky systému je připevněn "telefonními" svorkami ke zdi. Kalkulace představuje osazení a seřízení deseti elektronických hlavic na ventily, osazení koncového modulu a relé pro vypínání kotle, instalaci a naprogramování řídicí jednotky.

Odhad celkové ceny pro instalaci tohoto rozsahu činí cca 35 tisíc korun včetně DPH.

Možnost rozložení nákladů

Jestliže se vám komplexní regulace jeví v této chvíli příliš finančně náročná - nebo byste si raději systém ověřili v jednodušší podobě, lze nabídnout instalaci řídící jednotky jen pro 1 - 2 akční členy ( nebo i bez nich ) s možností vypínání kotle. Toto řešení vám, za cenu podobnou ceně obyčejného programovatelného termostatu a akčního členu, poskytuje nesrovnatelně vyšší kvalitu a umožní vám velmi snadné budoucí rozšiřování systému.

Aktuální ceník prvků můžete nalézt také ZDE

Provedení instalace

Základní podoba instalace předpokládá povrchové natažení tenké dvojlinky nebo kulatého kabelu k jednotlivým akčním členům => výsledná kabelová trasa se podobá telefonním rozvodům. Pro napájení řídící jednotky je vhodné zajistit zvláštní zásuvku 230V z okruhu kotle, čerpadla, přímotopů apod. Na přání zákazníka je možné veškeré rozvody ukrýt do lišt nebo pod omítku.

Záruky a předpokládaná životnost

Na zařízení je výrobcem a montážní firmou poskytována standardní záruka 24 měsíců s možností jejího rozšíření. Pro uznání záručních nároků je nezbytné, aby bylo zařízení instalováno autorizovanou firmou.

Předpokládaná životnost regulačních hlavic je 10 - 12 roků. První systémy, instalované firmou Caha absolvují v roce 2022 již čtyřiadvacátou topnou sezonu, přičemž část akčních členů zůstává stále v provozu.

 

Stanislav Caha - autorizovaná firma pro projekci a montáž systémů Etatherm

Bítovčice 134; 588 22 Luka nad Jihlavou; tel: 724 031677; stanislav.caha@seznam.cz