ORIENTAČNÍ CENOVÉ KALKULACE


Ceny jsou uvedeny pro hrubou představu o finanční náročnosti investice. Konkrétní nabídková cena pro montáž musí být vždy vypočtena z konkrétní situace a požadavků zákazníka. 

Úvodní prohlídka objektu, konzultace nejvhodnějšího řešení a vypracování cenové nabídky jsou bezplatné.

 

Orientační přehled cen vybraných elektronických prvků

 Název materiálu Cena bez DPH
   
 ETH 1mod (mod 2); řídící jednotka včetně napájecího zdroje 4 450 Kč 
 KomWin, Etherm; programy pro konfiguraci a komunikaci s PC zdarma 
 HS 1; elektronická hlavice s pohonem a integrovaným teplotním čidlem 1 260 Kč 
 HS 2; hlavice pro oddělenou montáž teplotního čidla 1 220 Kč 
 KK 7; koncový modul pro ovládání paměťových relé ( přímotopy, kotel, ... ) 545 Kč 
 KK 2; koncový modul pro teplotní čidlo ( venkovní, havárie kotle, ... ) 545 Kč 
 KK 1; koncový modul s teplotním čidlem (přímotopy, akum. kamna, ...) 585 Kč 
 SIS; vnitřní senzor (oddělené vnitřní čidlo v krabičce, 1 dm kabelu = 1,70 Kč) 155 Kč 
 SEF; venkovní senzor ( oddělené čidlo v kovové jímce, 1 dm kabelu = 4,20 Kč ) 175 Kč 
 DRP 1; paměťové relé 16A 270 Kč 
 DRP 1 DIN; paměťové relé 16A pro montáž na DIN lištu 350 Kč 
 Programy pro řídící PC (pro funkčnost systému nejsou nezbytně nutné) 
 KomWin; program pro konfiguraci a komunikaci s PC, síť max 16 říd. jednotek zdarma
 KomWinX; program pro konfiguraci a komunikaci, síť max. 15 x 16 říd. jednotek zdarma
 Rozpočet; rozdělování nákladů mezi uživatele s využitím evidovaných teplot zdarma

Ke všem položkám je při přímém prodeji účtována DPH ve výši 20 %.

Pokud je zařízení určeno do objektů "pro bydlení" ve smyslu zákona o DPH a zákazníkem
je fyzická osoba - nepodnikatel, lze na tuto instalaci uplatnit sníženou sazbu daně 14 %.

Firma Stanislav Caha je plátcem DPH.

 

Ceny příslušenství ( bez DPH )

 Šroubení na elektronické hlavice :
    Danfoss RTD

46,- 

   Danfoss RA

70,- 

   COMAP nebo HERZ; M28x1,5mm

69,- 

   Heimeier; M30x1,5mm (např. radiátory Korado) 69,- 
   Giacomini (klip)

79,- 

Dodáváme i radiátorové ventily, regulátory diferenčního tlaku a termostatické hlavice.

Orientační odhad ceny instalace

Typická instalace ve větším rodiném domě s plynovým teplovodním topením, deseti řízenými radiátorovými tělesy a hlídáním vnější teploty.

Hrubá kalkulace vychází z instalace regulačního systému na již namontované ventily, kabel mezi jednotlivými prvky systému je připevněn "telefonními" svorkami ke zdi. Kalkulace představuje osazení a seřízení celkem deseti elektronických hlavic na ventily, instalaci venkovního čidla, osazení koncového modulu a relé pro vypínání kotle, instalaci a naprogramování řídící jednotky.

Odhad celkové ceny pro instalaci tohoto rozsahu činí cca 25 - 30 tisíc korun včetně DPH.

 

Možnost rozložení nákladů

Jestliže se Vám komplexní regulace jeví v této chvíli příliš finančně náročná - nebo byste si raději systém ověřili v jednodušší podobě, lze nabídnout instalaci řídící jednotky jen pro 1 - 2 akční členy ( nebo i bez nich ) s možností vypínání kotle. Toto řešení Vám, za cenu podobnou ceně obyčejného programovatelného termostatu a akčního členu, poskytuje nesrovnatelně vyšší kvalitu a umožní Vám velmi snadné budoucí rozšiřování systému.

Provedení instalace

Základní podoba instalace předpokládá povrchové natažení tenké dvojlinky nebo kulatého kabelu k jednotlivým akčním členům => výsledná kabelová trasa se podobá telefonním rozvodům. Pro napájení řídící jednotky je vhodné zajistit zvláštní zásuvku 230V z okruhu kotle, čerpadla, přímotopů apod. Na přání zákazníka je možné veškeré rozvody ukrýt pod omítku.

Záruky a předpokládaná životnost

Na zařízení je výrobcem a montážní firmou poskytována standardní záruka 24 měsíců s možností jejího rozšíření. Pro uznání záručních nároků je nezbytné, aby bylo zařízení instalováno autorizovanou firmou.

Předpokládaná životnost regulačních hlavic je 10 - 12 roků. První systémy, instalované firmou Caha absolvují v roce 2012 již patnáctou topnou sezonu bez nutnosti výměny akčních členů, či dokonce alkalických baterií, zálohujících systémový čas a data v řídící jednotce.

 

Stanislav Caha - autorizovaná firma pro projekci a montáž systémů Etatherm

Bítovčice 134; 588 22 Luka nad Jihlavou; tel: 608 283 292; caha@ji.cz