stanislav.caha@seznam.cz

Ř Í D I C Í   J E D N O T K A 


řídicí jednotka

 Řídící jednotka umožňuje ovládání až šestnácti adres (místností). Je-li nutné připojení více adres, lze řídící jednotky vzájemně propojit a získat tak jeden kompaktní systém. 

Jednotka umožňuje uživateli sestavování vlastních programů pro vytápění. Údaje jsou průběžně předávány koncovým členům soupravy - elektronickým hlavicím či koncovým modulům s připojenými relé. Galvanicky oddělený externí vstup (PWM) jednotky umožňuje přivedení externího řídicího povelu (kontaktem ovládaný proudový zdroj cca 5 mA) a jeho stavem vyvolat zvláštní programový režim jednotky. U jednotek pro řízení přímotopného elektrického vytápění je možno uvedený vstup využít pro přivedení signálu HDO, kdy při změně sazby na vysokou dojde k odpojení všech topidel a při změně opět na nízkou sazbu postupnému připojování topidel, s respektováním programů a skutečných teplot v místnostech. Standardní verze je vybavena protimrazovou ochranou, kdy topidlo není odepnuto ani při "vysoké sazbě", pokud je v dané místnosti teplota nižší než cca 5°C. U jednotek pro teplovodní vytápění lze využít externího signálu např. pro otevření všech řízených ventilů bez ohledu na prostorové teploty při signálu limit (havarijní čidlo kotle) a podobně.

Řídicí jednotky jsou též vybaveny systémem měření tepelné pohody metodou denostupňů, umožňujícím rozúčtování spotřeby tepla mezi více uživatelů objektu. Pro tento účel mohou být jednotky dodány též s ochranou heslem, kdy jediná jednotka slouží více bytům a každý z uživatelů získá přístup ke svým programům až po zadání specifického hesla (čtyřmístný kód).

Oproti měření množství tepla tato metoda zohledňuje rozdílné podmínky v jednotlivých bytech. Uživatel každého bytu platí za skutečnou teplotu, kterou měl v bytě a nikdo tedy nedoplácí například na umístění bytu pod střechou, či na konci domu. Na druhou stranu systém bezezbytku zohledňuje například i vyzařování společných stoupaček, či oslunění bytů ve vyšších patrech. V poslední době jde o metodu, která se díky své jednoduchosti a ´demokratičnosti´ začíná více prosazovat na úkor poměrového měření tepla. Poměrně jednoduše lze rozpočítat náklady i na objem jednotlivých vytápěných bytů a dalších prostor.

Pro rozsáhlejší instalace (například bytové domy, kancelářské prostory, …) lze topné náklady jednodušeji rozpočítat mezi více uživatelů pomocí programu Rozpočet, běžícího na připojeném PC.

Druhy jednotek

Řídicí jednotka  je vybavena porty pro připojení osobního počítače (PC) k nadřízenému ovládání s využitím příslušného ovládacího software.Připojený počítač umožňuje monitorování regulačního systému, programování, odečítání denostupňů (rozúčtovávání spotřeby mezi více uživatelů), ukládání dat, tvorbu skupinových programů atd. Vlastní regulační proces je však řízen přímo řídicí jednotkou. Systém lze též ovládat například z tabletu či mobilního telefonu.

Pro větší objekty lze řídící jednotky jednotlivých okruhů spojovat do sítě po sběrnici RS 485.

Konkrétní provedení řídicí jednotky je zvoleno dle potřeby instalace a komunikačního rozhraní. Každou adresu lze konfigurovat pro použití určitého koncového členu (hlavice, modul, modul-spínač) s běžným či specifickým teplotním rozsahem. Dále je možno stanovit způsob reakce na externí vstup PWM a určit způsob registrace teplot pro účely evidence a rozdělování topných nákladů.

řídicí jednotka komunikační rozhraní 1 komunikační rozhraní 2 cena bez DPH cena s DPH 21%
ETH1eA RS485 - 3 960,00 4 791,60
ETH1eB RS485 USB 4 590,00 5 553,90
ETH1eC RS485  WiFi (modul WE2) 4 960,00 6 001,60
ETH1eD RS485 WiFi / Ethernet (modul WE3) 5 960,00 7 211,60

Napájení řídicí jednotky

- je řešeno samostatným síťovým zdrojem 12V ss. Do zvláštního galvanicky odděleného binárního vstupu řídicí jednotky lze přivést externí řídicí povely a jejich stavem vyvolat zvláštní programový režim (odpojení el. topidel signálem HDO, otevření ventilů el. hlavicemi, speciální služby, atd.)

Zálohování hodin a potřebných dat je zabezpečeno lithiovou baterií s vysokou životností.


Technické parametry:

napájení:

230V, 50Hz s dodávaným zdrojem nebo ss zdroj 12V/0,6A

rozsah běžně předvolitelných teplot:

+ 6 ÷ +35°C

počet adres - programovatelných míst se specifickým režimem:

16

počet koncových členů na jedné adrese:

max. 3

počet denně programovatelných časových úseků na jedné adrese:

8

rozlišení začátků časových úseků:

15 minut

programovací režimy:

týdenní cyklus; operativní změny s nast. teploty, času, data

pracovní podmínky:

maximální relativní vlhkost vzduchu: 80%

 

rozsah teplot: 0 ÷ +40°C

výstupy a vstupy

 

napětí/proud na sběrnici:

max. 10V/ max. 0,35A, odolnost proti zkratu

počet výstupů sběrnice:

2 (levá, pravá větev)

komunikační porty:

RS 485, USB, RJ 45 (ethernet), wi-fi

PWM:

binární externí vstup

Stanislav Caha - autorizovaná firma pro projekci a montáž systémů Etatherm

Bítovčice 134; 588 22 Luka nad Jihlavou; tel: 724 031677; stanislav.caha@seznam.cz