ELEKTRONICKÁ HLAVICE SE SERVOPOHONEM


Elektronická hlavice je určena k ovládání ventilů na radiátorech, či například na rozvaděčích podlahového topení v závislosti na programu a snímané teplotě.

Modernizované hlavice HS s bezkomutátorovým motorem jsou tišší a menší než jejich předchůdkyně HQ a umožňují bez úprav i instalaci na běžné rozvaděče podlahového vytápění.

K jedné adrese soupravy mohou být připojeny maximálně 3 hlavice.

Armatury ventilů je nutno montovat tak, aby hlavice byly ve svislé poloze kvůli vhodné cirkulaci vzduchu okolo teplotního čidla. Nelze-li podmínku dodržet, montuje se teplotní čidlo odděleně.

 

Technické parametry:

zaměnitelnost čidla:

0,5°C

přesnost převodníku:

1 %

citlivost výstupního elementu hlavice na změnu teploty:

celý zdvih / 1°C

síla výstupního elementu převodovky hlavice:

0,8 mm / 25 N dotlak 0,1 mm / 70 N

počet denně programovatelných časových úseků na jedné adrese:

8

rozlišení začátků časových úseků:

15 minut

programovací režimy:

týdenní cyklus; operativní změny s nast. teploty, času, data

 

Aplikace hlavic na ventilové armatury

Při projekci regulace je nutné odborné posouzení:

- typu ventilů, způsobu upevnění hlavice a rozměrového přizpůsobení;

- stavu ventilů v případě, že již byly v provozu. Bezprostředně před osazením hlavicemi je nutné ověřit, zda již nedošlo k zatuhnutí kuželky působením otopného média.

- hlavice je možné opatřit okenními kontakty, či mikrospínači, umožňujícími navolení definovaného provizorního režimu vytápění přímo v místnosti. 

- aplikace el. hlavic ETATHERM na ventily, které potřebují větší ovládací sílu (cca 50 N v pásmu, 70 N a více při dotlaku) může mít za následek mírné snížení životnosti servopohonu (zejména starší ventily SAM a Oventrop)

 ROZMĚRY HLAVICE

 


Stanislav Caha - autorizovaná firma pro projekci a montáž systémů Etatherm

Bítovčice 134; 588 22 Luka nad Jihlavou;
tel: 724 031677, 608 283 292