stanislav.caha@seznam.cz

E L E K T R I C K Á   T O P I D L A


 

Koncové moduly s deskami relé umožňují programově řízené vytápění spínáním příslušných elektrických nebo elektricky řízených topidel. Těmi mohou být konvektory, sálavé panely, ventilátory akumulačních kamen nebo parních výměníků a podobně. 

Koncový modul (teplotní čidlo s elektronikou) je nutno montovat ve svislé poloze kvůli cirkulaci vzduchu, desky relé se zpravidla montují do elektroinstalačních krabic.

K jednomu koncovému modulu lze připojit i několik desek relé v různém uspořádání.

Systém Etatherm ve verzi s reléovým výstupem byl firmou Caha úspěšně instalován ve výrobních halách Chemie a Mostárna strojírenského podniku Královopolská a. s. Brno, kde zajišťuje dálkové ovládání a regulaci kompletního systému vytápění - jak hlavních sálavých plynových zářičů pod stropem hal, tak lokálních plynových topidel (takzvaných Sahar) na jednotlivých pracovištích. 

 

Reakce na extení povely

U řídicích jednotek pro regulaci přímotopného elektrického vytápění je možné využít funkce odepnutí všech připojených elektrických topidel při příchodu signálu HDO "vysoká sazba" a jejich následné postupné připojení (s respektováním zadaného programu a skutečných teplot) při ukončení tohoto signálu. K odepnutí topidel dojde po sepnutí galvanicky odděleného binárního vstupu PWM externím kontaktem (relé HDO). Po sepnutí nízké sazby jsou topidla připojována postupně, aby nedošlo k přetížení elektrických obvodů.

Systém lze nakonfigurovat pro další různé režimy reakce na externí vstup - postupné odpojování topidel při překročení maxima odběru, zapínání určených topidel na povel z kontaktního výstupu domácí telefonní ústředny a podobně.

 
Příklad aplikace regulační soupravy pro elektrické přímotopné systémy:

 PŘÍKLAD

 

Stanislav Caha - autorizovaná firma pro projekci a montáž systémů Etatherm

Bítovčice 134; 588 22 Luka nad Jihlavou; tel: 724 031677; stanislav.caha@seznam.cz