POPIS REGULÁTORU ETATHERM ETH 1Systém Etatherm ETH 1 reprezentuje klasickou stabilní a spolehlivou koncepci regulátorů. V roce 1998 nahradil osvědčenou řadu ETA 0497, vyráběnou po šest let. V současné době se vyrábí a instaluje verze ETH 1 mod (resp mod2). Ta umožňuje krom jiného například i dálkovou správu prostřednictvím webového serveru, privátní sítě, či ovládání soustavy pomocí sms zpráv. 

Základní částí systému je řídící jednotka, komunikující s koncovými členy. Uživatel si naprogramuje teplotní režimy jednotlivých místností. Pro každou místnost a každý den v týdnu je možno sestavit denní program sestávající až z osmi různých časových úseků s různými teplotami. Časové úseky je možné nastavovat s rozlišením 15 minut a teploty s rozlišením 1°C v rozsahu 6 ÷ 35°C. K dispozici jsou i jiné režimy (manuální provoz, letní provoz, udržovací režim, reakce na vnější vlivy a podobně).

Řídicí jednotka vysílá opakovaně informace o aktuálních programovaných teplotách na koncové členy, kterými jsou buď elektronické hlavice, nebo koncové moduly. Koncový člen tuto informaci přijme, srovná ji s údajem vlastního čidla prostorové teploty a podle vyhodnocené odchylky rozhodne o regulačním zásahu, který případně vzápětí provede. U teplovodních systémů se jedná o plynulé přivírání či otevírání radiátorového ventilu, u elektrických topidel o sepnutí či rozepnutí relé, zpravidla umístěné v instalační krabici zpravidla poblíž topidla.

Řídicí jednotka může též vysláním speciálního dotazu zjistit skutečnou teplotu na dané adrese a zobrazit ji na displeji, případně využít k jiným činnostem. Na každé adrese se mohou být až tři shodně konfigurované koncové členy. U verze s vypínáním kotle jsou například sledovány skutečné teploty jednotlivých místností a porovnávány s požadovanými. Jakmile jednotka zjistí, že bylo dosaženo požadavků ve všech místnostech, vydá prostřednictvím zvolené adresy povel k vypnutí kotle. Jakmile teplota libovolné místnosti poklesne pod požadovanou úroveň, dojde opět k zapnutí kotle.

Kontaktní vstup umožňuje nakonfigurování reakce systému na jiné vnější vlivy, než jsou změny teplot. Této funkce je možno využít při reakci na přetopení kotle, pro dálkové ovládání topení, odpojování elektrických topidel při přepnutí elektroměru na "vysokou sazbu", změna režimu při topení záložním kotlem na tuhá paliva a řadě dalších funkcí.

Přenos dat i napájení z řídicí jednotky ke koncovým členům probíhá po dvouvodičové sběrnici - nestíněné dvojlince, ke které jsou členy připojeny. Patentované řešení datové sběrnice, která zároveň napájí koncové členy, je jednou z největších předností systému Etatherm ETH 1. Díky pomalým regulačním pochodům je možno obyčejnou telefonní dvojlinku takřka libovolně větvit, aniž by byla ohrožena stabilita systému. Sběrnice je napájena malým napětím (9,2 V) a je zkratuvzdorná. Instalace sběrnice je tedy relativně snadnou záležitostí srovnatelnou s rozvodem telefonu. Regulační souprava je izolovaná od sítě a z hlediska elektrické bezpečnosti je přístrojem třídy II - dvojitá izolace.

Jedna řídicí jednotka může řídit 16 adres prostřednictvím dvou větví sběrnice: levá větev dvojlinky řídí adresy 1 ÷ 8, pravá větev adresy .1 ÷ .8. Řídící jednotky je možno vzájemně spojovat do jednoho kompaktního systému a aplikace zařízení tak není nijak omezena požadovaným rozsahem instalace.

Řídicí jednotky ETH 1 jsou vybaveny porty pro připojení PC. Pomocí dodaného programu lze řídicí jednotku programovat, konfigurovat i jinak ovládat s mnohem vyšším komfortem. PC rovněž umožní archivaci mnohých dat, sad programů, rozúčtovávání topných nákladů mezi více uživatelů atd. S rychlým průnikem PC do domácností je tato funkce regulační soupravy vysoce oceňována. U velkých objektů (hotely, školy, ...) je využití PC praktickou nutností.

 

Schématické znázornění užití soupravy pro teplovodní otopný systém:

PŘÍKLAD

 

 

Stanislav Caha - autorizovaná firma pro projekci a montáž systémů Etatherm

Bítovčice 134; 588 22 Luka nad Jihlavou; tel: 724 031 677, 608 283 292